Cookies

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie.

O nás

Identifikačný kód Slovenska

Slovenskej kultúre, kultúre každého národa vtláčali po stáročia tisíce umelcov veľké hodnoty. Dnes sú v ich dielach uložené ojedinelé záznamy o krajine a ľuďoch.

Každý národ má v každej dobe osobnosti, ktoré otvárajú nové, neznáme sféry poznania a vnímania. Umelcov a vedcov, ktorí vedia tvorivo vyjadriť, že život je zmysluplný a krásny v každom momente.

Kultúra tvorila a určovala vývoj ľudskej civilizácie od jej vzniku. Vedela naznačiť budúcnosť. Bez nej by ľudstvo nebolo tým, čím je. Kultúra je na celom svete jediným a jedinečným identifikačným kódom každého národa. Je jeho identitou a vzniká tam, kde každý jedinec vyrastal. V bezproblémovom období detstva, kde kopce, lúky, či ulice, dvor, ruka matky a nádhera oblakov na nebi boli i zostanú mu v duši po celý život. Ku nim sa každý vracia, vo chvíľach prekrásnych i ťažkých, tam čerpá energiu.

Kultúra reprezentuje vyspelosť, intelekt a rôznorodosť ľudstva. Lebo jedine ona má históriou overené predpoklady formovať ďalší vývoj ľudstva. Je súčasťou celosvetového dedičstva, kde má svoje významné miesto aj slovenská kultúra.

Hlavným poslaním tohto originálneho projektu je upozorňovať na význam kultúrnych hodnôt minulosti i prítomnosti a podporovať ich dnešný rozvoj. Tento projekt je súčasťou systémových opatrení jej rozvoja. Kladie dôraz na umenie a vedu, ktoré sú súčasťou bohatstva dnešného Slovenska i sveta. Oni sú a zostanú trvalými nositeľom identifikačného kódu krajiny. Upozorňujú na výnimočnosť tohto sveta.

Projekt „Identifikačný kód Slovenska“ je súčasťou „Kultúrneho kódu“ existencie našej civilizácie.

Základné ustanovenia

1. Identifikačný kód Slovenska je názov projektu ako i prestížnej ceny (laureát Identifikačného kódu Slovenska), ktorú spravidla každoročne udeľuje občianske združenie Artem. Súčasťou udeľovania cien je predstavenie tvorby vybraných osobností slovenskej i svetovej kultúry, jej sprístupnenie a propagovanie pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva.

2. Laureátov pre jednotlivé ročníky na základe návrhov verejnosti ako i vlastných návrhov vyberá porota, zložená z odborníkov. Počet laureátov nie je určený. Rokovanie odbornej poroty prebieha podľa tohto Štatútu a s prihliadnutím na poslanie a koncepciu každého podujatia. Poradie významu jednotlivých ročníkov nejestvuje.

3. Odborná porota, zložená spravidla z piatich členov, schvaľuje na udelenie ocenenia za výnimočnú tvorbu slovenských umelcov (zo všetkých oblastí umenia), vedcov (v oblasti mimoriadnych kreatívnych, humánnych a spoločensky významných výsledkov) a mimoriadne i zahraničných umelcov a vedcov (vo vzťahu k ich výnimočnej tvorbe a šíreniu myšlienok identity, mierovej kontinuity a rozvoja umenia vo svete).

Poslanie projektu

1. Identifikačný kód Slovenska (Identification Code of Slovakia) je súčasťou Kultúrneho kódu (Culture code) sveta.

2. Podporuje ho Európska akadémia vied a umení so sídlom v Salzburgu.

3. Tento kultúrny projekt bude dlhodobo predstavovať tvorbu známych, menej známych, alebo dnes už temer neznámych umelcov. Tvorbu renomovaných tvorcov s dôrazom na veľkosť ich odkazu o dobe, v ktorej žili a tvorili informácie ukryté v hodnotách pre budúce generácie. Každý z týchto umelcov zastáva v našej i zahraničnej kultúre významom i kvalitou tvorby svoje miesto. V podstate by sa nemalo zabudnúť na nikoho z nich. Bez nich by kultúra a s ňou aj vývoj našej civilizácie nešli tak, ako ich poznáme dnes. Naša prítomnosť by bola čiastočne iná.

4. Poslaním projektu je tiež zdôrazniť jedinečnosť a originalitu pôvodnej domácej umeleckej tvorby v jednotnej Európe. Systematicky upozorňovať na kontinuitu umeleckého vývoja. Pripomínať, že kultúra tvorí jednu veľkú základňu s rôznymi hodnotovými úrovňami.

5. Kultúra a identita tvoria i v súčasnosti stabilitu slova mier.

XVI. 09.09.2023 o 16:00

v priestoroch Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie ( v bývalej Hudobnej sieni ) Bratislavského hradu

Kontakt

logo footer